کانون گل و گیاه البرز

مرکز تولید و فرآوری گل، گیاه و نهال میوه / طراحی، اجرا، نگهداری و حفاظت باغ، باغچه و فضای سبز

گل و گیاه

1-کاج طلایی (لاوسون)

سایز: از نیم تا 3 متر گلدان
های 10 الی زباله ای

 

2-لکسترون (پیچ و ساده، پیوندی)

سایز: گلدان نیم زباله ای

 

3-یاسمن (پیوندی)

سایز: گلدان نیم زباله ای

 

4-یاس هلندی (پیوندی و غیر پیوندی)

سایز: گلدان های زباله ای و نیم زباله ای

 

5-ماگنولیا چهار فصل (بی خزان)

سایز: گلدان های 7 و 10

 

6-ماگنولیا (خزان دار گل سفید)

سایز: گلدان های 7 و 10

 

7-پالم واشنگتن (نخل)

سایز: در خزانه تا 2 متری

 

8-فی نیکس (نخل)

سایز: نایلکسی ریز تا 2 متری

 

9-مورد (پیوندی)

سایز: زباله ای و نیم زباله ای

 

10-ناندنیا

سایز: گلدان 10

 

11-به ژاپنی

سایز: گلدان 10

 

12-زعفرانی (کامیس)

سایز: گلدان 10

 

13-شمشاد طلایی

سایز: گلدان های 4 ، 7 و 10

 

14-انگور فانتزی

سایز: گلدان 10

 

15-ورنیا (ابلق، سبز و سفید، زرد و سبز،
پیوندی، برگ ریز و برگ درشت)

سایز: گلدان های 7 و 10

 

16-افرا قرمز سلطنتی

سایز: یک و نیم متری نایلکسی

 

17-آگاو ابلق

سایز: گلدان های ریز تا نیم زباله ای